Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,595,248
   Hiện tại: 21493
Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II, Hệ VHVL năm học 2015-2016 (Đợt 2) (CÓ THAY ĐỔI) (02/08/2016 3:51:38 PM)

Ngày thi Thời
gian
H.Kỳ Lớp Môn học ĐVHT Phòng thi Ghi chú
13/08/2016 07:30 9 K511CDV Khai thác và TN đường 2 A6  
13/08/2016 07:30 7 K612LHV Xây dựng văn bản pháp luật 2 Phòng máy 1  
13/08/2016 13:30 7 K612LHV Pháp luật về an sinh xã hội 2 HTC  
14/08/2016 07:30 7 K612LHV Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng 3 HTC  
14/08/2016 13:30 7 K612LHV Luật môi trường 2 HTC  
20/08/2016 07:30 7 K612LHV Luật luật sư   HTC  
20/08/2016 13:30 6 K612LHV Luật tố tụng hình sự 3 HTC  
14/08/2016 13:30 7 K612QTV Thương mại điện tử 2 A9  
13/08/2016 07:30 6 K713KTV Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  3 Phòng máy 2  
13/08/2016 07:30 6 K713LHV.KT Luật tố tụng dân sự 3 A10  
13/08/2016 13:30 6 K713LHV.KT Pháp luật về an sinh xã hội 2 A10 Thay đổi
14/08/2016 07:30 6 K713LHV.KT Luật Ngân hàng 2 A10 Thay đổi
14/08/2016 09:15 6 K713LHV.KT Luật Thương mại quốc tế  2 A10 Thay đổi
14/08/2016 13:30 6 K713LHV.KT Luật đầu tư 2 A10  
14/08/2016 15:30   K713LHV.KT Luật lao động 3 A10 Thay đổi
20/08/2016 07:30 6 K713LHV.KT Luật Tài chính 2 A10  
20/08/2016 13:30 6 K713LHV.KT Luật tố tụng hình sự 3 A10 Thay đổi
21/08/2016 07:30 6 K713LHV.KT Pháp luật về thi hành án 3 A10  
21/08/2016 13:30 6 K713LHV.KT Tư pháp quốc tế 3 A10  
13/08/2016 07:30 4 K814TTLTV Tiếng Anh chuyên ngành 2 A9  
Ghi chú: -Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
  -Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;
  -Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon