Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,649
   Hiện tại: 6029
Thông báo Học bổng chính phủ Úc năm 2016 (19/01/2016 2:25:55 PM)
Chương trình viện trợ  phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

I.  Các lĩnh vực học tập hợp lệ
Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2017 là:
 1. Quản trị và cải cách kinh tế (chính sách cạnh tranh, quản lý tài chính công, phát triển khu vực tư nhân, thương mại/hội nhập khu vực và quản trị)
 2. Cơ sở hạ tầng (quy hoạch giao thông, quản lý tài sản, an toàn đường bộ và tài chính cho cơ sở hạ tầng, ví dụ hợp tác công-tư)
 3. Phát triển nhân lực (tiêu chuẩn dựa trên năng lực/quản lý chất lượng, phát triển kỹ năng, bao gồm lãnh đạo và quản lý, sự lãnh đạo/tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, đào tạo nghề/cải cách và quản lý giáo dục đại học)
 4. Bình đẳng giới (nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích vai trò lãnh đạo của phụ nữ và nghiên cứu bạo lực trên cơ sở giới)
 5.  Khuyết tật.
 6. Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân

Các ngành học không hợp lệ

Ứng viên xin học các ngành sau sẽ không hợp lệ:
 1. MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)
 2. Công nghệ thông tin (công nghệ phần cứng, phần mềm)
 3. Y khoa
 4. Dược
 5. Truyền thông, báo chí, tuyên truyền
 
II.  Bậc học
Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2017. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương, cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia
Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường Đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:
• Vé máy bay khứ hồi
• Trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
• Toàn bộ tiền học phí
• Hỗ trợ sinh hoạt phí
• Chương trình học chuẩn bị
• Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
• Hỗ trợ học tập bổ sung và
• Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

III.  Tiêu chí hợp lệ
Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau:
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:
 1. Phải có bằng đại học chính quy nếu xin học bổng Thạc sỹ hoặc có bằng Thạc sỹ nếu xin học bổng Tiến sỹ
 2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ đối tượng khó khăn – xem mô tả phía dưới)
 3. Không đăng ký bằng Thạc sỹ thứ hai
 
IV.   Các điều kiện cụ thể
Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4 (FAQ) tại đường link sau:www.australiaawardsvietnam.org

Nhóm 1
Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO Việt Nam và các doanh nghiệp  trực thuộc các tỉnh
Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
Điểm tổng kết Đại học: 6.5

Nhóm 2
Cán bộ cơ quan trung ương
Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
Điểm tổng kết đại học: 7.0

Nhóm 3
Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu
Bằng IELTS hợp lệ thi vào hoặc sau ngày 1/1/2015. Điểm 5.5 đối với Thạc sỹ nghiên cứu;
4.5 đối với ứng viên thạc sỹ khác
Điểm tổng kết đại học: 7.0

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:
 • ứng viên là người khuyết tật
 • ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định
(Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org).
Điểm tốt nghiệp: Tối thiểu 6.0
IELTS: Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
Kinh nghiệm làm việc: Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc
 
V.  Thời hạn nộp hồ sơ (để nhập học tại Australia năm 2017)
Ngày mở:           1 tháng Hai 2016
Ngày đóng:         31 tháng Ba 2016
Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày  hết hạn sẽ không được xem xét.

VI.  Quy trình nộp hồ sơ­
Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org
Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ sớm nhiều ngày trước khi hết hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng  trước khi hết hạn và hồ sơ của ứng viên có thể bị nộp chậm.

Tài liệu kèm theo
Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:

Loại tài liệu 
Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động
Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây
Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Tiến sỹ và Thạc sỹ nghiên cứu
Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.

Quy trình xét tuyển
 • Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn cho tất cả các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
 • Năng lực học tập
 • Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
 • Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo
Đào tạo chuẩn bị
 • Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học.
 • Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học của Australia.
 
Kết quả: Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng bảy 2016.
 
Liên lạc

Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam

Địa chỉ
Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84 4 3939 3991/2
Fax: 84 4 3934 6782 
Địa chỉ gửi thư
 Hòm thư 53, IPO
6 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại đường dây nóng: (04) 3938 7375 (8h30 tới 4:30 các ngày làm việc) từ 1 tháng Hai đến 31 tháng Ba 2016.
Emailinfo@australiaawardsvietnam.org
Websitewww.australiaawardsvietnam.org
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
nexium control ireland come2belgrade.com nexium control reviews
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons