Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,595,350
   Hiện tại: 21540
Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên chính quy (29/08/2016 10:55:32 AM)
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí của sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Nơi nộp học phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính;

 - Nộp tại ngân hàng Vietcombank – CN Kon Tum, với nội dung:

        + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

        + Số TK:                                 0761 00233 8935

        + Nội dung chuyển tiền:      Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

- Nộp tại ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:

        + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

        + Số TK:                                  5100 20100 8738

        + Nội dung chuyển tiền:       Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

2. Số tiền học phí:                                                                                        ĐVT: Đồng.
TT Hệ đào tạo, nhóm nghành Mức thu/ 1 tín chỉ Mức thu/ 1 kỳ Ghi chú
1 Hệ đại học      
  - Khoa học xã hội, kinh tế 199.000 3.350.000  
  - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 242.000 3.950.000  
  - Riêng mầm non, tiểu học 185.000    
  -Liên thông khoa học, xã hội 189.000    
2 Hệ cao đẳng      
  - Khoa học xã hội, kinh tế 153.000    
  - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 168.000    

3. Thời hạn nộp học phí: đến hết ngày 16/09/2016.

4. Lưu ý: Nhà trường sẽ không cho thi kết thúc học phần đối với các trường hợp không nộp học phí trong thời gian quy định.

Xem bản gốc thông báo tại đây.
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
coupons website abortion free discount codes
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion