Chủ nhật, ngày 17/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,193,847
   Hiện tại: 18200
Thông báo nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 (16/11/2017 4:08:22 PM)
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

1. Nơi nộp học phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau;

            - Nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính;

            - Nộp tại ngân hàng Vietcombank – CN Kon Tum, với nội dung:

                + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

                + Số TK:  0761 00233 8935

                + Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: NguyễnVăn A) lớp (Vd: K814LHV)

            - Nộp tại ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:

                + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

                + Số TK:  5100 20100 8738

                + Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: NguyễnVăn A) lớp (Vd: K814LHV)

2. Số tiền học phí:                                                                                        ĐVT: Đồng.

TT Hệ đào tạo, nhóm nghành Mức thu/ 1 tín chỉ Ghi chú
1 Hệ đại học    
  - Khoa học xã hội, kinh tế 220.000  
  - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 267.000  
2 Hệ cao đẳng    
  - Khoa học xã hội, kinh tế 167.000  
  - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 187.000  
3 Hệ VHVL    
  - Khoa học xã hội, kinh tế 5.025.000  
  - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 5.925.000  

3. Thời hạn nộp học phí: đến hết ngày  25 / 11 /2017.

4. Lưu ý:      

- Nhà trường sẽ chấm dứt học tiếp các học phần còn lại, hoặc phòng CT HSSV sẽ có các hình thức kỷ luật cụ thể, đối với những trường hợp không nộp học phí trong thời gian quy định của thông báo này.

- Đối với trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền nộp học phí, phải liên hệ phòng Kế hoạch – tài chính để làm đơn xin gia hạn nộp học phí.