Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,352,207
   Hiện tại: 10196
Thông báo tổ chức buổi “seminar sinh hoạt học thuật” (12/04/2017 8:01:49 AM)
1. Mục đích, ý nghĩa

Nhằm chia sẻ kiến thức và khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên trẻ cũng như giao lưu, trao đổi học thuật giữa các cán bộ, giảng viên giữa các Khoa. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức buổi “seminar sinh hoạt học thuật” với sự tham gia báo cáo của các chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ các cấp (Bộ, ĐHĐN, Phân hiệu) mà Phân hiệu đang thực hiện. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn Phân hiệu.

2. Danh sách các đề tài tham gia báo cáo

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Mã số
Đề tài cấp Bộ
1 Phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên ThS. Phan Thị Nhung B2015-06-24
2 Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị các loại nông sản chính và giải pháp khai thác giá trị tăng thêm trên địa bàn Tây Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh B2016.ĐNA.15
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kontum ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc B2016-DNA-20-TT
4 Đề xuất giải pháp marketing cho một số sản phẩm nông sản có lợi thế của tỉnh Kon Tum ThS. Nguyễn Thị Hồng Nghĩa B2016-DNA-21-TT
Đề tài cấp ĐHĐN
5 Vi phạm pháp luật của người chưa thành niên ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương         B2016-ĐN08- 02
6 Nghiên cứu tính toán độ lún nền đường sét pha có xét tới hiện tượng từ biến của đất ThS. Phạm Kiên B2016-ĐN08- 01
Đề tài cấp Phân hiệu
7 Nghiên cứu tình hình sử dụng các chất cấm Ractobamine, Clenbuterol, Salbutamol thuộc nhóm Beta Agonist trong chăn nuôi tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ThS. Thái Thị Bích Vân PH-2016-01
8 Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ từ phế thải của nghề nuôi trồng nấm và trồng rau an toàn tại thành phố Kon Tum ThS.Trương Thị Tú Trinh PH-2016-02
9 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis) của huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum ThS.Lê Thị Thu Trang PH-2016-03
10 Nghiên cứu cấu trúc và đặc tính chống ăn mòn kim loại của các hợp chất chiết xuất từ thiên nhiên bằng phương pháp hóa tính toán ThS.Nguyễn Minh Thông PH-2016-04
11 Đánh giá ổn định mái dốc các tuyến đường đi qua đèo tại Kon Tum trong mùa mưa theo lý thuyết độ tin cậy Ks. Trịnh Hồng Vi PH-2016-05
12 Khảo sát các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả  tại chính của nhà máy thủy điện ở các tỉnh miền trung – Tây nguyêntrong giai đoạn vận hành ThS. Bùi Thị Thu Vỹ PH-2016-06
13 Tín dụng vi mô đối với đồng bào dân tôc thiểu số tại khu vực Bắc Tây Nguyên: thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Thị Tâm Hiền PH-2016-07
14 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân tộc thiểu số khu vực Bắc Tây Nguyên. ThS. Vũ Thị Thương PH-2016-08
15 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2030 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ PH-2016-09
16 Nghiên cứu quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm phát hiện hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam ThS. Phạm Thị Ngọc Ly PH-2016-12
17 Nghiên cứu nhu cầu nước của các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn thành phố Kon Tum nhằm đối phó với biến đổi khí hậu ThS. Nguyễn Văn Linh PH-2016-13
18 Tác động của tiếng mẹ đẻ lên việc học nói và viết tiếng Anh của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum ThS. Đỗ Anh Tuấn PH-2016-14
19 Tính hiệu quả của việc học từ vựng ngẫu nhiên qua ngữ cảnh của sinh viên không chuyên ngữ Phân hiệu ĐHĐNtại Kon Tum ThS. Trương Thị Kiều Vân PH-2016-15
 
 3. Yêu cầu chuẩn bị báo cáo

- Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị slide báo cáo những kết quả đã, đang nghiên cứu và những định hướng nghiên cứu tiếp theo.

- Thời gian trình bày là 10 phút/báo cáo.

4. Thời gian – địa điểm tổ chức

-  Thời gian: 8h00, ngày 21/4/2017

-  Địa điểm: Phòng họp – Cơ sở 1 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Trên đây là thông báo của Phòng KH&HTQT về việc tổ chức buổi“seminar sinh hoạt học thuật”. Kính đề nghị các Khoa phổ biến thông tin cho toàn thể Giảng viên được biết để tham dự đầy đủ.