Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,336,717
   Hiện tại: 3003
Thông báo tuyển sinh liên thông TC - ĐH hệ vừa làm vừa học 2017 (05/09/2017 3:53:30 PM)
A. NGÀNH ĐÀO TẠO

- Ngành Luật

- Ngành Quản lý nhà nước

B. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tải tại đây)

2. Bảng sao công chứng bằng Trung cấp, bảng điểm Trung cấp

3. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo

 4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

C. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 05/09/2017 – 30/9/2017

2. Đại điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

3. Thời gian xét tuyển: 15/10/2017

4. Công bố kết quả: 25/10/2017

5. Thời gian khai giảng: 30/10/2017

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

704 Phan Đình Phùng – TP Kon Tum

Điện thoại: 0260.2211348 (gặp cô Bé) hoặc 0260.6509559 (gặp Cô Trang)

Email: tuyensinhudck@kontum.udn.vn