Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,334,486
   Hiện tại: 1973
Thông báo về các khoản phí phục vụ bảo vệ đồ án và ôn tập, thi tốt nghiệp (27/03/2015 10:01:01 AM)
 Để phục vụ cho việc tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp và ôn tập, thi tốt nghiệp đối với hệ chính quy và VLVH học kỳ 2 năm học 2014-2015, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về các khoản phí như sau:

TT Nội dung Số tiền Lớp
1 Lệ phí ôn thi tốt nghiệp lần 1 150.000đồng/môn thi  
2 Lệ phí thi lại tốt nghiệp 200.000 đồng/môn thi  
3 Lệ phí bảo vệ đồ án, khóa luận TN 300.000đồng/SV  
4 Lệ phí bảo vệ lại đồ án TN 500.000đồng/SV  
 
Các khoản phí trên nộp tại phòng tài vụ của nhà trường trước thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận TN, đồ án.
Đề nghị các phòng ban liên quan, sinh viên các lớp trên căn cứ thực hiện.
 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge