Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,627
   Hiện tại: 6009
Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với sinh viên khóa 8 (18/09/2015 4:39:51 PM)
I. TIÊU CHUẨN XÉT, CẤP HB KKHT

1) Rèn luyện

- SV có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
- Trong thời gian được xét, cấp HB KKHT, SV không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2) Học tập

-  Đối với SV đào tạo theo niên chế, phải hoàn thành tất cả các học phần của học kỳ theo kế hoạch đào tạo năm học của Phân hiệu; đối với SV đào tạo theo phương thức tín chỉ, phải hoàn thành số tín chỉ tối thiểu của học kỳ theo quy định (khóa 7: 14TC, khóa 8: 11TC).
- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt 7.0 điểm (thang điểm 10) trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5.0 điểm.
- Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: Điểm trung bình chung học tập đạt 6.0 điểm trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5.0 điểm.

II. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT HB KKHT

Điểm xét học bổng = Điểm TBC học tập lần 1 (thang điểm 10) + Điểm ưu tiên (nếu có)

III. MỨC HB KKHT

HB KKHT cấp cho SV theo 03 mức: Mức 1, Mức 2 và Mức 3

Quy định cụ thể cho từng mức:

+ Học bổng  Mức 3: Có điểm xét học bổng từ 7 đến cận 8 và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.
+ Học bổng Mức 2: Có điểm xét học bổng từ 8 đến cận 9 và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.
+ Học bổng Mức 1: Có điểm xét học bổng từ 9 đến 10 và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc trở lên.

Chi tiết về các mức học bổng

STT Mức HB Điểm xét học bổng Xếp loại rèn luyện Ghi chú
1 MỨC 1 9 đến 10 Xuất sắc Danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo Mức HB và Điểm HB
2 MỨC 2         8 đến cận 9 Tốt, Xuất sắc
9 đến 10 Tốt
3 MỨC 3 7 đến cận 8 Khá, Tốt, Xuất sắc
8 đến cận 9 Khá
9 đến 10 Khá
 
  
Phương thức
Đào tạo
Khối ngành  
 
Đại học Cao đẳng
Mức 3:7 - cận 8 Mức 2:8 - cận 9 Mức 1:9 - 10 Mức 3:7 - cận 8 Mức 2:8 - cận 9 Mức 1:9 - 10
Niên chế Kỹ thuật HB/tháng 325,000 ₫ 357,500 ₫ 390,000 ₫ 260,000 ₫ 286,000 ₫ 312,000 ₫
HB/kỳ 1,625,000 ₫ 1,787,500 ₫ 1,950,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1,430,000 ₫ 1,560,000 ₫
Kinh tế HB/tháng 275,000 ₫ 302,500 ₫ 330,000 ₫ 220,000 ₫ 242,000 ₫ 264,000 ₫
HB/kỳ 1,375,000 ₫ 1,512,500 ₫ 1,650,000 ₫ 1,100,000 ₫ 1,210,000 ₫ 1,320,000 ₫
                 
Tín chỉ Kỹ thuật HB/tháng 358,200 ₫ 394,020 ₫ 429,840 ₫ 278,000 ₫ 305,800 ₫ 333,600 ₫
HB/kỳ 1,791,000 ₫ 1,970,100 ₫ 2,149,200 ₫ 1,390,000 ₫ 1,529,000 ₫ 1,668,000 ₫
Kinh tế - Sư phạm-Luật HB/tháng 260,800 ₫ 286,880 ₫ 312,960 ₫ 225,000 ₫ 247,500 ₫ 270,000 ₫
HB/kỳ 1,304,000 ₫ 1,434,400 ₫ 1,564,800 ₫ 1,125,000 ₫ 1,237,500 ₫ 1,350,000 ₫
 
 
Riêng đối với học bổng dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số, mức học bổng là 100,000 ₫/tháng (500,000.00 ₫/kỳ).

IV. QUY TRÌNH XÉT, CẤP HB KKHT

1. Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ, phòng Đào tạo lập danh sách SV đủ điều kiện xét HB KKHT trình “Hội đồng xét, duyệt cấp học bổng”.
2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét HB KKHT được xếp theo mức học bổng từ cao xuống thấp (Mức 1 > Mức 2 > Mức 3) và theo Điểm xét học bổng tương ứng với quỹ học bổng được phân bổ theo từng lớp, khóa.
3. Sau khi Hội đồng xét, duyệt cấp học bổng, Giám đốc ký Quyết định cấp học bổng. 
Riêng số lượng sinh viên người dân tộc thiểu số được xét, cấp học bổng không tính vào số suất học bổng quy định của lớp.

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 Căn cứ theo công văn Số 296/ ĐHĐN-ĐTN ngày 16 tháng 01 năm 2012 về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn-Hội, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, NCKH và tham gia gìn giữ ANTT; Những đối tượng sau được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét học bổng khi thỏa mãn điều kiện (Mục II) ở trên:

1) Những cá nhân thuộc tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội (theo quyết định thành lập của các cấp quản lý) được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét học bổng của từng học kỳ trong thời gian giữ chức vụ:
- Mức cộng 0.3 (theo thang điểm 10) cho các chức vụ: Ủy viên BCH đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên, Bí thư liên chi đoàn, Phó Bí thư liên chi đoàn sinh viên, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng, Đội trưởng Đội sinh viên Xung kích (hoặc tên gọi khác nhưng có chức năng nhiệm vụ tương đương).
- Mức cộng điểm 0.2 (theo thang điểm 10) cho các chức vụ: Ủy viên BCH liên chi đoàn, Phó Bí thư chi đoàn, Lớp phó, Đội phó Đội sinh viên Tự quản, Đội phó Đội sinh viên Xung kích (hoặc tên gọi khác nhưng có chức năng nhiệm vụ tương đương), Chủ nhiệm các Câu lạc bộ/Diễn đàn, các đội nhóm thuộc sự quản lý của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các Trường trực thuộc ĐHĐN.

2) Các cá nhân, tập thể được nhận danh hiệu khen thưởng của các cấp, đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi, kỳ thi, thành tích trong NCKH được cộng điểm ưu tiên vào kỳ học tiếp theo kể tù khi được nhận các danh hiệu, cụ thể như sau:
- Mức cộng điểm 0.3 (theo thang điểm 10):
+ Cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, Giám đốc ĐHĐN, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên các tỉnh/thành;
+ Các cá nhân, tập thể đạt giải Nhất, Nhì , Ba cấp Bộ, cấp ĐHĐN và các tổ chức tương đương.
- Mức cộng 0.2 (theo thang điểm 10):
+  Các cá nhân nhận giấy khen của Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHĐN;
+ Các cá nhân, tập thể đạt các giải Khuyến khích cấp Bộ, cấp ĐHĐN và các tổ chức tương đương;
+ Các cá nhân, tập thể đạt các giải Khuyến khích cấp Trường, và các tổ chức tương đương.
Các cá nhân có thành tích nêu trên, photocopy giấy khen, giấy chứng nhận nộp về cho các Tổ, Tổ lập danh sách chuyển cho phòng Đào tạo.

Ngoài ra, đối với những thành tích ngoài các trường hợp nêu trên, căn cứ đề nghị của các cấp quản lý, Hiệu trưởng nhà trường sẽ xét duyệt mức điểm thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân được hưởng nhiều ưu tiên cùng lúc chỉ được cộng điểm ưu tiên ở mục có điểm ưu tiên cao nhất. Đối với cán bộ Đoàn-Hội chỉ được cộng “ĐƯT” theo danh sách đề nghị của BCH Đoàn trường.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 8 ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DTTS KHÓA 8 ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015


Ghi chú: Mọi thắc mắc của sinh viên phản hồi phòng Đào tạo trước ngày 23 tháng 9 năm 2015. Sau thời hạn trên, danh sách dự kiến sẽ trở thành danh sách chính thức.
losartankalium krka bivirkninger go losartan