Thứ ba, ngày 21/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,196,789
   Hiện tại: 11180
Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên khóa 8, học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 (09/10/2015 8:13:35 AM)
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8 nhà trường về việc nhận  tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014– 2015 như sau:
 
1. Điều kiện nhận tiền học bổng:
 
- Sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng khuyến khích học tập (Xem danh sách trong file đính kèm).
 
-  Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi nhận tiền.
 
2. Địa điểm nhận học bổng: Sinh viên nhận học bổng trực tiếp tại tổ Tài vụ, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 
3. Thời gian: Từ thứ Sáu ngày 09/10/2015 đến thứ Sáu ngày 16/10/2015
 
Đề nghị sinh viên đến nhận học bổng đúng thời gian theo thông báo này.

File đính kèm:

- DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 8 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
- DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 8 NGƯỜI DTTS ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
abortion pill abortion pill abortion pill
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge