Thứ ba, ngày 21/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,196,777
   Hiện tại: 11174
Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (30/05/2015 11:04:52 AM)
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo đến toàn thể sinh viên nhà trường về việc nhận  tiền học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2014– 2015 như sau:
 
1. Điều kiện nhận tiền học bổng và trợ cấp xã hội:

- Sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng khuyến khích học tập hoặc được hưởng trợ cấp xã hội
(Xem danh sách tại bảng thông báo của trường).
 
-  Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi nhận tiền.
 
2. Địa điểm nhận học bổng: Sinh viên nhận học bổng trực tiếp tại tổ Tài vụ, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 
3. Thời gian: Từ thứ Hai ngày 01/6/2015 đến thứ Sáu ngày 05/6/2015
 
Đề nghị sinh viên đến nhận học bổng đúng thời gian theo thông báo này.
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons