Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,334,501
   Hiện tại: 1985
Thông báo về việc phân bổ vé tàu xe cho sinh viên về quê đón Tết – Xuân Ất Mùi 2015 (05/02/2015 8:26:29 AM)

Nhằm hỗ trợ vé tàu xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHĐN phân bổ số lượng vé tàu xe trao tặng cho sinh viên như sau:
 

1. Trị giá mỗi suất là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)

2. Số lượng phân bổ:

+ HSV Trường Đại học Bách Khoa : 17 suất

+ HSV Trường Đại học Kinh tế : 15 suất

+ HSV Trường Đại học Sư phạm : 15 suất

+ HSV Trường Đại học Ngoại ngữ : 13 suất

+ HSV Trường Cao đẳng Công nghệ : 13 suất

+ HSV Trường CĐ CNTT : 11 suất

+ Đoàn Cơ quan ĐHĐN : 08 suất

+ Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum : 08 suất

 

Danh sách sinh viên Phân hiệu có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ tiền tàu xe về tết Nguyên Đán Ất Mùi
 

 
TT Họ và Tên Chi Đoàn Hoàn cảnh gia đình Số Tiền GHI CHÚ
1 A Gin   C612KT DTTS thuộc hộ nghèo 200.000  
2 Đinh Trường Giang K511KX DTTS thuộc hộ nghèo 200.000  
3 A Nĩh K814D DTTS thuộc hộ nghèo 200.000  
4 Dương K814LK DTTS thuộc hộ nghèo 200.000  
5 A Tiên K814LK DTTS thuộc gia đình khó khăn 200.000  
6 Y Thơ K814KT DTTS thuộc gia đình khó khăn 200.000  
7 Y Dài K814LK DTTS thuộc gia đình khó khăn 200.000  
8 H wân Niê K814LK DTTS thuộc gia đình khó khăn 200.000   
  Tổng cộng:     1.600.000  
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
xeloda kanser open xeloda kanser
free discount prescription cards go cialis 2015 coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge