Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,651
   Hiện tại: 6031
Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014 - 2015 (21/03/2015 2:08:59 PM)

Ngày 19 tháng 03 năm 2015, Ban công tác học sinh, sinh viên Đại hoc Đà Nẵng nhận được công văn số 1223/BGDĐT-HTQT ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng giới thiệu sinh viên xét trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUS) năm học 2014 - 2015; cụ thể như sau:

* Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên chính quy thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc;

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2014-2015 đạt từ 7,5 trở lên hoặc tương đương; có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách…;

- Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện.

 * Giá trị học bổng:     12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/ suất

 * Số suất học bổng

- Số suất học bổng dành cho sinh viên ĐHĐN năm học 2014 - 2015: 10 suất

- Số lượng hồ sơ đề nghị giới thiệu để xét chọn phân bổ như sau:

STT

Tên cơ sở giáo dục đại học thành viên

Số lượng hồ sơ giới thiệu

1

Trường Đại học Bách khoa

3

2

Trường Đại học Kinh tế

3

3

Trường Đại hoc Sư phạm

3

4

Trường Đại học Ngoại ngữ

2

5

Trường Cao đẳng Công nghệ

1

6

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

1

7

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum

1

8

Khoa Y Dược (hệ đại học)

1

    Cộng

15

* Hồ sơ học bổng:Công văn đề nghị của nhà trường; tờ khai thông tin cá nhân (mẫu kèm theo); Giấy chứng nhận (mẫu kèm theo) 

Đây là học bổng thường niên của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức, được tổ chức trao tại 04 (bốn) khu vực trong cả nước trong đó khu vực Miền trung được tổ chức trao tại Đại học Đà Nẵng.

 Ngay từ bây giờ, các sinh viên thuộc đối tượng và tiêu chí xét chọn của học bổng có thể liên hệ trực tiếp phòng công tác HSSV các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN để được hướng dẫn thủ tục và đăng ký xét chọn.

 Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tổng hợp và gửi hồ sơ đề nghị xét học bổng về ĐHĐN qua Ban Công tác HSSV, 41 Lê Duẩn (ĐT: 0511.3812153, Email:bancthssvdhdn@gmail.com), tác nghiệp: CN. Phạm Phi Phụng. Hạn cuối: Ngày 31/03/2015. Các trường hợp không đúng tiêu chí hoặc chậm trễ, thiếu sót hồ sơ sẽ không được xem xét.

 Tải mẫu học bổng tại đây

 Tin Ban Công tác HSSV, ĐHĐN
http://www.udn.vn/

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser