Thứ năm, ngày 18/01/2018

          Tổ bộ môn Kinh tế và quản trị kinh doanh mới thành lập tiền thân là Tổ Kinh tế, được tách ra theo quyết định số 181/QĐ-PHKT của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tổ bộ môn Kinh tế- Quản trị kinh doanh được thành lập nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế và quản trị kinh doanh đáp ứng tốt nhu cầu lao động của các thành phần kinh tế, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Tây Nguyên.

            Các giảng viên của Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn cho các dự án của địa phương. Các giảng viên của Tổ tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn nhiều bài giảng, tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên và đã có nhiều bài báo đăng trong các tạp chí khoa học, các kỷ yếu hội thảo.

          Hiện nay, Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh có 17 giảng viên, bao gồm 5 thạc sĩ và 12 cử nhân được tuyển dụng từ các sinh viên giỏi tốt nghiệp từ các trường Đại học công lập trong cả nước. Trong đó, hiện nay đang có 4 giảng viên đang được đào tạo sau đại học tại Đài Loan, 1 giảng viên được đào tạo tại Pháp và 2 giảng viên đang theo học thạc sĩ tại Úc.

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh

          Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh được phân công các nhiệm vụ sau:

           - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu.

           - Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn bài giảng liên quan đến nhóm môn học được nhà trường giao.

           - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

           - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của nhà trường.

           - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

           - Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn theo yêu cầu của nhà trường.

           - Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

late term abortion pill clinics cost of abortion pill different types of abortion pill
coupons website abortion free discount codes