Thứ sáu, ngày 24/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP
Đối với mọi quy trình đào tạo, quá trình thực tập là hết sức cần thiết. Quá trình này sẽ giúp sinh viên kết nối lý luận đã được học tại trường với thực tế tại Doanh nghiệp. Quá trình thực tập tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với thực tiễn để trải nghiệm và rèn luyện hàng loạt các kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời sinh viên có thể củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nghiệp vụ chuyên môn đã học, vận dụng được kiến thức để phân tích giải quyết các vấn đề của thực tế. Thông qua trải nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp, phát triển khả năng giao tiếp, có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp. Đó cũng là cơ hội tốt cho sinh viên làm quen và học cách thức tổ chức, quản lý trong sản xuất kinh doanh và nắm bắt quy trình sản xuất. Như vậy, sinh viên ra trường sẽ có đầy đủ các tố chất mà các nhà tuyển dụng cần, nhà tuyển dụng sẽ nhanh chóng tìm được nguồn nhân lực đáp ứng đúng yêu cầu của họ mà không phải mất thời gian và chi phí đào tạo lại. Chúng tôi tin tưởng rằng tiếp nhận sinh viên đến thực tập sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung. Vì vậy chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu để quá trình thực tập đạt hiệu quả và chất lượng.
 


[1]Thông báo tuyển thực tập sinh 2014-2015 (27/11/2014 4:24:49 PM)
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion pill abortion pill abortion pill
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[2]Thông báo tuyển dụng nhân sự “Đại sứ thực tập viên tiềm năng Sacombank 2015" (07/10/2014 4:55:06 PM)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[3]Danh sách các doanh nghiệp có sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thực tập năm học 2013-2014 (13/03/2014 4:14:23 PM)
ramipril hoste click ramipril hexal 5 mg tabletten
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[4]Chương trình “ Thực tập sinh PSD, 2011” của Công ty PetroSetco Distribution (14/03/2011)
gabapentin 300mg sildenafil citrate pill keflex
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
 Tìm thấy: 4 mục