Thứ hai, ngày 18/12/2017
MỤC TIN SINH VIÊN

Thông báo

 

Thời khóa biểu

  Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hệ chính quy (24/05/2017 8:55:28 AM)
  Danh sách hoàn lại tiền khám sức khỏe do chưa khám hoặc đã khám ngoài năm học 2016 - 2017 (14/04/2017 9:17:28 AM)
  Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2016 - 2017 Hệ chính quy (Dành cho SV vắng thi lần 1) (04/04/2017 1:33:04 PM)
  Lịch học lớp bổ túc kiến thức K10 – BT, năm học 2016 – 2017 (24/02/2017 9:40:01 AM)
  Lịch học lớp bổ túc kiến thức K10 – BT, năm học 2016 – 2017 (24/02/2017 9:40:05 AM)
 
   Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 9 năm học 2016-2017, Từ ngày 03/10/2016 đến 23/10/2016 (03/10/2016 3:33:48 PM)
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 9, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 03-09/10/2016) (30/09/2016 10:35:43 AM)
  Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 8 năm học 2016-2017, Từ ngày 26/09/2016 đến 23/10/2016 (26/09/2016 9:15:05 AM)
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 8, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 25/9 - 02/10/2016) (23/09/2016 5:42:48 PM)
   Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 7 năm học 2016-2017, Từ ngày 19/09/2016 đến 2/10/2016 (21/09/2016 3:28:00 PM)
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 7, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 19/9 - 25/09/2016) (16/09/2016 3:50:14 PM)

Lịch thi

 

Học bổng

  Lịch thi bổ sung học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ VLVH (06/08/2017 5:59:54 PM)
  Lịch thi kiểm tra giữa học phần học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017 - Hệ chính quy (18/05/2017 8:29:27 AM)
  Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy (có thay đổi) (15/05/2017 8:46:30 AM)
  Lịch thi anh văn 1, 3 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (24/04/2017 4:38:45 PM)
  Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017, hệ VLVH (28/02/2017 3:56:02 PM)
 
  Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2016 - 2017 (11/02/2017 11:30:45 AM)
  Buổi phỏng vấn học bổng Tiến sĩ dành cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng (08/04/2016 9:22:27 AM)
  Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo (11/03/2016 2:31:14 PM)
  Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình thạc sĩ ABP - ĐH Shizuoka, Nhật Bản và các thông tin về thủ tục xin học bổng 2 chính phủ Việt Nam-Nhật Bản (11/03/2016 2:24:59 PM)
  Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý (11/03/2016 2:22:24 PM)

Mẫu đơn

 

Quy chế HSSV

  Quy trình đăng ký học lại (15/12/2015 6:08:50 AM)
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
viagra coupon click free discount prescription card
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  Mẫu đơn đề nghị miễn giảm (14/02/2015 10:08:49 PM)
  Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí (08/09/2014 3:32:18 PM)
  Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí (08/09/2014 3:31:33 PM)
  Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi (22/04/2014 10:26:08 AM)
 
  Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (13/04/2016 7:25:39 AM)
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
nexium control ireland read nexium control reviews
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng, các cở sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc (31/03/2016 1:35:21 PM)
  Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng (19/02/2016 3:16:47 PM)
  Quy định về việc sử dụng trang phục cho sinh viên hệ chính quy (05/03/2015 10:01:25 AM)
 should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i j> Sổ tay sinh viên năm học 2014 - 2015 (30/12/2014 2:09:58 PM)