Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo (11/03/2016 2:31:14 PM)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam.

1. Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Y dược, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Nghệ thuật.

2. Loại hình học bổng: áp dụng cho các ứng viên học viên cao học đã có bằng thạc sĩ (bao gồm đề tài thạc sĩ) hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương) trong các lĩnh vực khác nhau (bao gồm: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Y dược, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Nghệ thuật) và ứng viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực âm nhạc.

  • Học bổng sau tiến sĩ (nghiên cứu)

Thời hạn: tối đa 9 tháng

Kinh phí: 1,040 Euros

  • Học bổng tiến sĩ:  Học bổng dành cho ứng viên hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Áo.

Thời hạn: 36 tháng

Kinh phí: 940 Euros

  • Học bổng chương trình Sandwich: Học bổng cấp cho 1 phần nghiên cứu trong chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Áo

Thời hạn: 12 tháng

Kinh phí:   940 Euros

  • Học bổng dành cho lĩnh vực âm nhạc

Thời hạn: tối đa 9 tháng

Kinh phí: 940 Euros

Ngoài ra, ứng viên nhận học bổng sẽ nhận được tiền trợ cấp đi lại tối đa 730 Euros.

3. Tuổi tối đa:

- Thạc sĩ và Tiến sĩ: 35 tuổi

- Sau tiến sĩ: 45 tuổi

4. Trình độ ngoại ngữ: Kỹ năng nói, viết lưu loát tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

5. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 15.3.2016

6.Cách thức nộp đơn: Nộp đơn online tại trang web: www.scholarships.at

7. Phỏng vấn:

Các ứng viên đã được chấp nhận hồ sơ có thể đăng ký phỏng vấn tại 02 địa điểm sau:

+ Tại Hà Nội – trường ĐH Bách Khoa HN, dự kiến ngày 06/4/2016 – đăng ký với PGS. Mai Thanh Tùng (tung.maithanh@hust.edu.vn) và chị Nguyễn Hồng Hạnh (hanh.nguyenthihong@hust.edu.vn)

+ Tại Huế - trường ĐH Huế, dự kiến ngày 07/4/2016 – đăng ký với TS. Hoàng Hữu Hạnh (hhhanh@hueuni.edu.vnhoặc hhhanh@gmail.com)

7. Liên hệ:

ICM – Centre for International Cooperation & Mobility

Konstanze Pirker

Tel: +43 1 534 08 – 471

Email: konstanze.pirker@oead.at

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016