Thứ năm, ngày 23/11/2017
LỊCH THI

[1]Lịch thi bổ sung học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ VLVH (06/08/2017 5:59:54 PM)
[2]Lịch thi kiểm tra giữa học phần học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017 - Hệ chính quy (18/05/2017 8:29:27 AM)
[3]Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy (có thay đổi) (15/05/2017 8:46:30 AM)
[4]Lịch thi anh văn 1, 3 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (24/04/2017 4:38:45 PM)
[5]Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017, hệ VLVH (28/02/2017 3:56:02 PM)
[6]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017 Hệ chính quy (bổ sung) (06/02/2017 10:56:07 AM)
[7]Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 - 2017 (11/01/2017 1:47:22 PM)
[8]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017 hệ chính quy (bổ sung) (04/01/2017 4:46:44 PM)
[9]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I hệ VLVH, năm học 2016 - 2017 (bổ sung) (04/01/2017 4:45:33 PM)
[10]Lịch thi lần 2 hệ VLVH năm học 2015-2016 (17/12/2016 2:13:05 PM)
[11]Lịch thi Anh văn trình độ B - kỳ thi ngày 11/12/2016 (07/12/2016 9:25:45 AM)
[12]Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy (có thay đổi) (06/12/2016 8:15:50 PM)
[13]Lịch thi Học kỳ 1 - năm học 2016 - 2017 Hệ VLVH đợt 1 (cập nhật ngày 13/12/2016 ) (06/12/2016 8:14:45 PM)
[14]Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 (cập nhật đến ngày 9/11/2016) (10/11/2016 8:09:02 AM)
[15]Lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 34 - Ngày 12,13,14 tháng 11 năm 2016 (10/11/2016 7:28:07 AM)
[16]Lịch thi tốt nghiệp năm học 2016-2017 - Hệ chính quy (04/10/2016 3:23:35 PM)
[17]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 Hệ VLVH (đợt 3) (27/09/2016 9:20:48 AM)
[18]Lịch ôn và thi tốt nghiệp các môn điều kiện lớp K511CD, K612KX, K612GT (26/09/2016 3:27:56 PM)
[19]Lịch thi bổ sung học kỳ 2, 3 năm học 2015-2016 (13/09/2016 9:20:04 AM)
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[20]Lịch thi giữa học kỳ năm học 2016-2017 (13/09/2016 8:03:59 AM)
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
[21]Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (30/08/2016 3:33:03 PM)
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
[22]Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II, Hệ VHVL năm học 2015-2016 (Đợt 2) (CÓ THAY ĐỔI) (02/08/2016 3:51:38 PM)
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
nootropil 1200 nootropil 800 mg nootropil review
[23]Lịch thị kết thúc học phần Học kỳ 3, năm học 2015-2016 (29/07/2016 10:01:22 PM)
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
[24]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015-2016, Hệ VLVH (Đợt 1) (CÓ THAY ĐỔI) (08/07/2016 3:55:11 PM)
xeloda kanser open xeloda kanser
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
[25]Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015-2016, hệ chính quy (17/05/2016 8:41:50 AM)
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
[26]Lịch thi kết thúc học phần lần 1, hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (27/04/2016 4:41:56 PM)
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
[27]Lịch thi và bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp, Đợt 1 năm 2016 (21/04/2016 10:04:23 AM)
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[28]Lịch thi và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp đợt 1, năm 2016 (21/04/2016 9:31:29 AM)
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
coupons website abortion free discount codes
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[29]Lịch thi lần 2, Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ chính quy (30/03/2016 3:57:58 PM)
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupons website abortion free discount codes
[30]Lịch thi và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp Đợt 1 năm 2016 (29/03/2016 10:32:34 AM)
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
 Tìm thấy: 227 mục / 8 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...