Thứ năm, ngày 23/11/2017
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017 Hệ chính quy (bổ sung) (06/02/2017 10:56:07 AM)
Ngày thi Giờ thi H.K Lớp Học phần T.C Phòng thi Hình thức thi
10/02/2017 13:30 5 K814GT Cơ học kết cấu 2 2 A8  
13/02/2017 13:30 5 K814GT Cơ học kết cấu 2 2 A8  
 
Ghi chú:Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;  
 Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;
 Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.