Thứ năm, ngày 18/01/2018
Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 - 2017 (11/01/2017 1:47:22 PM)
Ngày thi Giờ thi Lớp Học phần Phòng thi Ghi chú
11/02/2017 7:30 SV Thi lại Khoa học Mác-Lênin A10 SV chính quy
11/02/2017 7:30 SV Thi lại Nghiệp vụ 1 A10 SV chính quy
11/02/2017 7:30 K612LHV Nghiệp vụ 1 A6, A7  
11/02/2017 7:30 K612QTV Nghiệp vụ 1 A10  
11/02/2017 7:30 K814KTLTV Nghiệp vụ 1 A10  
12/02/2017 7:30 SV Thi lại Nghiệp vụ 2 A10  
12/02/2017 7:30 K612LHV Nghiệp vụ 2 A6, A7  
12/02/2017 7:30 K612QTV Nghiệp vụ 2 A10  
12/02/2017 7:30 K814KTLTV Nghiệp vụ 2 A10  

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải đăng ký tại phòng đào tạo
  Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân