Thứ bảy, ngày 16/12/2017
Lịch học lớp bổ túc kiến thức K10 – BT, năm học 2016 – 2017 (24/02/2017 9:40:05 AM)
 
TT Tên học phần Thời gian dạy Phòng học Cán bộ giảng dạy Ghi chú
01 Tiếng Anh 19h00 tối thứ 2 hàng tuần B1 Mai Thị Thúy Diễm 0935271201
02 Ngữ Văn 14h00 chiều thứ 7 hàng tuần B1 Cô Lài 0982842189
03 Toán học 7h00 sáng chủ nhật hàng tuần B1 Hồ Ngọc Huy 0942514715
04 Tin học 13h30 Chiều chủ nhật hàng tuần P. Máy Nguyễn Thành Ba 0941309966
 
Danh sách sinh viên lớp K10BT xem tại đây.

Ghi chú: Cán bộ phụ trách: Cô Đinh Thị Thanh – Sđt: 0982.907.682; email: dtthanh@kontum.udn.vn