Thứ hai, ngày 20/11/2017
TIN TỨC MỤC TUYỂN SINH

Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy

 

Tuyển sinh hệ không chính quy

  Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy của Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum năm 2017 (15/02/2017 9:45:01 AM)
  Thông tin đăng ký xét tuyển đại học vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016 đợt bổ sung từ 01/10 đến 15/10/2016 (04/10/2016 1:23:50 PM)
  Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2016 (05/09/2016 2:51:59 PM)
  Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 (01/09/2016 6:37:38 PM)
  Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng qua đường bưu điện năm 2016 (24/08/2016 8:18:29 AM)
 
  Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ VLVH năm 2016 (31/10/2016 10:49:14 AM)
  Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2016 (07/09/2016 1:29:36 PM)
  Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và hệ đại học liên thông năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (19/08/2016 8:29:03 AM)
  Thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo không chính quy năm 2016 (16/05/2016 4:14:57 PM)
  Thông báo tuyển sinh Hệ Đại học không chính quy năm 2016 (21/03/2016 3:38:31 PM)

Tuyển sinh ngắn hạn

 

Tuyển sinh Sau đại học

  Thông báo về việc mở lớp kế toán trưởng (28/10/2014 1:34:39 PM)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take omeprazole before surgery link can i take omeprazole before surgery
  Thông báo mở lớp Kế toán trưởng tại huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum (18/06/2014 4:58:59 PM)
  Thông báo mở lớp Kế toán trưởng tại Gia Lai (02/06/2014 3:17:53 PM)
 should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com > Thông báo mở lớp Kế toán trưởng (07/05/2014 7:49:05 AM)
  Thông báo mở lớp Kế toán trưởng (27/11/2012 9:09:04 AM)
 
  Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 - Năm 2016 Khóa 34 (11/08/2016 8:05:43 PM)
  Thông báo tuyển sinh Cao học khóa K32 (21/08/2015 11:08:35 PM)
  Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (21/08/2015 11:02:53 PM)
  Danh mục môn thi tuyển sinh Cao học khóa 32 (21/08/2015 11:00:19 PM)
  Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau đại học (19/08/2015 10:07:38 AM)