Thứ sáu, ngày 24/11/2017
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

[1]Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (06/09/2016 10:44:39 AM)
[2]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt BỔ SUNG đợt 1 năm 2016 (02/09/2016 6:37:04 PM)
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
[3]Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 (01/09/2016 6:37:38 PM)
[4]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (26/09/2015 4:44:36 PM)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
cialis 20 mg dosage cialis for diabetics blood sugar levels
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[5]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (xét tuyển theo học bạ THPT) (11/09/2015 4:24:58 PM)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
[6]Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên phương thức tuyển sinh riêng (Áp dụng khoản 4 điều 17 Quy chế tuyển sinh) (10/09/2015 10:27:38 AM)
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
coupons website website to print coupons free discount codes
[7]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia) (09/09/2015 10:58:47 AM)
abortion pill abortion pill abortion pill
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
[8]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (xét tuyển theo học bạ THPT) (26/08/2015 2:17:55 PM)
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
nexium control ireland read nexium control reviews
[9]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia) (25/08/2015 8:27:29 PM)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[10]Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 (24/08/2015 1:51:41 PM)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
xeloda kanser open xeloda kanser
[11]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Xét tuyển bổ sung đợt từ ngày 2/10 đến 21/10/2014) (30/10/2014 1:33:04 PM)
coupons website abortion free discount codes
[12]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Xét tuyển bổ sung đợt từ ngày 12/9 đến 01/10/2014) (07/10/2014 8:51:10 PM)
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[13]Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 3 - từ ngày 27/8 đến 15/9/2014) (21/09/2014 9:19:52 PM)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[14]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ chính quy năm 2014 theo diện ưu tiên hạ 1 điểm sàn (19/09/2014 4:38:47 PM)
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
coupons website website to print coupons free discount codes
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
[15]Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum – xét tuyển từ ngày 27/8 đến 15/9/2014 (19/09/2014 3:48:30 PM)
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[16]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (xét tuyển bổ sung đợt 2 - từ ngày 20/8 đến 10/9/2014) (13/09/2014 4:30:55 PM)
abortion pill abortion pill abortion pill
[17]Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 2 - từ ngày 20/8 đến 10/9/2014) (13/09/2014 4:22:17 PM)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
gabapentin 300mg sildenafil citrate pill keflex
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
xeloda kanser open xeloda kanser
[18]Điểm trúng tuyển đợt 1 hệ chính quy vào Đại học Đà Nẵng năm 2014 (10/08/2014 10:56:44 AM)
ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
[19]Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3 vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum theo điều 33 (23/10/2013 7:48:50 PM)
should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i just cheated on my boyfriend
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
where can i buy abortion pills early abortion options how much is an abortion
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
late term abortion pill clinics cost of abortion pill different types of abortion pill
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
[20]Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3 vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (update ngày 22/10/2013) và thủ tục nhập học (19/10/2013 4:59:34 PM)
abortion pill abortion pill abortion pill
xeloda kanser open xeloda kanser
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
[21]Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2 diện hạ 1 điểm sàn vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và thủ tục nhập học (01/10/2013 6:36:28 PM)
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser
[22]Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum - bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2013 (19/09/2013 9:05:19 PM)
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[23]Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum - đối tượng ưu tiên xét tuyển hạ 1 điểm so với điểm sàn (Đối tượng thuộc điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013) (19/09/2013 4:54:04 PM)
late term abortion pill clinics information about abortion pill different types of abortion pill
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[24]Danh sách trúng tuyển NV2 và thủ tục nhập học đợt 2 - đợt tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (13/09/2013 7:50:58 PM)
marriage affairs open i want an affair
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
[25]Điểm chuẩn tuyển sinh NV2 năm 2013 vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (13/09/2013 2:40:38 PM)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
xeloda kanser xeloda kanser xeloda kanser
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
nootropil 1200 nootropil 800 mg nootropil review
[26]Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào đại học tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013 (31/08/2013 3:19:54 PM)
abortion pill abortion pill abortion pill
[27]Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ chính quy vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (22/08/2013 11:30:31 AM)
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
losartankalium krka bivirkninger go losartan
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
[28]Tra cứu điểm thi liên thông kỳ thi tháng 10 năm 2012 (12/12/2012 5:02:09 PM)
abortion pill abortion pill abortion pill
late term abortion pill clinics cost of abortion pill different types of abortion pill
[29]Điểm trúng tuyển vào ĐHĐN đào tạo liên thông từ TC lên ĐH và CĐ lên ĐH kỳ thi tháng 10/2012 (28/11/2012 8:25:22 AM)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
coupon for prescriptions open viagra coupons 2016
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
nexium control ireland read nexium control reviews
[30]Điểm trúng tuyển vào ĐHĐN đối với hình thức vừa làm vừa học kỳ thi tháng 10/2012 (28/11/2012 8:07:59 AM)
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
 Tìm thấy: 37 mục / 2 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]