Thứ hai, ngày 20/11/2017
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng qua đường bưu điện năm 2016 (24/08/2016 8:18:29 AM)

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng qua đường bưu điện năm 2016.

- Danh sách cập nhật đến ngày 23/8. Xem tại đây.

- Danh sách cập nhật đến ngày 24/8. Xem tại đây.

Thí sinh có sai sót trong hồ sơ ĐKXT ở danh sách trên liên hệ với Ban Đào tạo ĐHĐN qua địa chỉ email bandaotao@ac.udn.vn trước ngày 30/8/2016 để được hướng dẫn điều chỉnh.

where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge