Thứ hai, ngày 20/11/2017
VĂN BẢN
[31]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (03/12/2013)
Can cứ Biên bản cuộc họp giao ban gi ữa ban Giám đố c Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/12/2013. Nay phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đố c phụ trách về các mặt công tác trong tháng 12 như sau:
[32]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013 (07/01/2013)
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013
[33]Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh (02/01/2013)
Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh
[34]Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020 (21/12/2012)
Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020
[35]Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012)
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
[36]Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
[37]V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (20/12/2012)
Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN
[38]Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (11/12/2012)
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013
[39]Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (11/12/2012)
Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
[40]Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (11/12/2012)
Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
[41]Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (11/12/2012)
Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN
[42]Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (11/12/2012)
Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
[43]Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở GD (07/12/2012)
Hướng dẫn thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 Tìm thấy: 43 mục / 2 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]