Thứ bảy, ngày 18/11/2017
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (07/06/2014 4:45:26 PM)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 04/06/2014
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Trích yếu: Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/06/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 6/2014
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t6-2014.pdf

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (03/12/2013 7:51:27 PM)