Thứ bảy, ngày 18/11/2017
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014 3:58:57 PM)
Số hiệu: 2010/TT-BGDĐT; ngày đến: 30/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
 
File đính kèm: qui dinh kem thong tu.pdf;
Các tin đưa trước:
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015 9:33:03 AM)
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014 8:10:47 AM)

Các tin đưa tiếp theo:
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012 8:22:13 AM)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012 8:18:09 AM)
V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (20/12/2012 8:01:34 AM)
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (11/12/2012 3:41:16 PM)
Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (11/12/2012 3:33:00 PM)