Thứ bảy, ngày 18/11/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014 8:39:24 AM)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 09/09/2014
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Trích yếu: Căn cứ Biên bản cuộc họp xét các khoản phụ cấp và phục vụ phí cho CBGV giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 09/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc như sau:
 
File đính kèm: thong bao ket luan pql t9-2014.pdf
Các tin đưa trước:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016 9:04:04 AM)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016 9:00:50 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015 2:19:13 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015 4:07:59 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015 2:42:59 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014 7:26:38 AM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014 11:29:49 PM)
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014 10:37:15 AM)
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 05/2014 (07/05/2014 8:29:33 PM)
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 3/2014 (12/03/2014 1:58:08 PM)