Thứ bảy, ngày 18/11/2017
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (16/09/2014 1:50:57 PM)
Số hiệu: QĐ-ĐHĐN; ngày đến: 16/09/2014
Đơn vị ban hành: Đại học Đà Nẵng
Trích yếu: Căn cứ nghị định số 32/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
 
File đính kèm: quy dinh ve quan ly cb ra nuoc ngoai.pdf;
Các tin đưa trước:
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015 4:39:19 PM)
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014 9:26:52 AM)
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014 4:05:34 PM)
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014 4:03:03 PM)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014 3:58:46 PM)