Thứ hai, ngày 20/11/2017
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài (16/09/2014 3:56:33 PM)
Số hiệu: BM-TCCB; ngày đến: 16/09/2014
Đơn vị ban hành: Đại học Đà Nẵng
Trích yếu: Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài
 
File đính kèm: bm_tccb_03_ban cam ket.pdf;
Các tin đưa trước:
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015 4:39:19 PM)
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014 9:26:52 AM)
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014 4:05:34 PM)
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014 4:03:03 PM)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014 3:58:46 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài (16/09/2014 3:53:28 PM)
Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014 3:48:25 PM)
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (16/09/2014 1:50:57 PM)