Thứ bảy, ngày 18/11/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014 2:04:40 PM)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 30/10/2014
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Trích yếu: Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 30/10/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 11/2014 như sau:
 
File đính kèm: ket luan cuoc hop giao ban thang 11.pdf
Các tin đưa trước:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016 9:04:04 AM)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016 9:00:50 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015 2:19:13 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015 4:07:59 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015 2:42:59 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 (30/09/2014 10:17:50 AM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014 8:39:24 AM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014 7:26:38 AM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014 11:29:49 PM)
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014 10:37:15 AM)