Thứ bảy, ngày 25/11/2017
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014 9:26:52 AM)
Số hiệu: QĐ-ĐHĐN; ngày đến: 01/12/2014
Đơn vị ban hành: Đại học Đà Nẵng
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
 
File đính kèm: qui_dinh_nvqh_dhdn.pdf;
Các tin đưa trước:
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015 4:39:19 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014 4:05:34 PM)
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014 4:03:03 PM)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014 3:58:46 PM)
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài (16/09/2014 3:56:33 PM)
Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài (16/09/2014 3:53:28 PM)