Khoa Luật và Sư phạm tổ chức talkshow “Kỹ năng tư vấn giải quyết tranh chấp lao động”
#
Hình ảnh 1
#
Hình ảnh 2
#
Hình ảnh 3
#
Hình ảnh 4
+