Bán kết Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên” năm 2023
#
Hình ảnh 1
#
Hình ảnh 2
#
Hình ảnh 3
#
Hình ảnh 4
#
Hình ảnh 5
#
Hình ảnh 6
#
Hình ảnh 7
#
Hình ảnh 8
+