Cuộc thi “Sáng tạo mô hình kiến trúc công trình xây dựng năm 2015”

- Đối tượng: Sinh viên khối ngành Xây dựng

- Khoa: Kỹ thuật - Nông nghiệp

 

+