Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông trong sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022

1. Thời gian

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Chấm điểm vòng loại và biên tập tác phẩm dự thi vòng bình chọn: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 20/7/2022.

- Thời gian bình chọn online trên Fanpage Ban Công tác Học sinh sinh viên Đại học Đà Nẵng: https://www.facebook.com/CTHSSVDHDN từ ngày 20/7/2022 đến ngày 30/7/2022.

- Công bố kết quả: Ngày 10/8/2022.

- Lễ tổng kết trao giải: Dự kiến tháng 9-10/2022.

2. Đối tượng: Là SV đang học tập tại các đơn vị, tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 SV, có thể kết hợp SV từ nhiều đơn vị thuộc ĐHĐN).

3. Số lượng tác phẩm: Mỗi nhóm SV tham gia dự thi tối đa 3 tác phẩm, mỗi cá nhân tham gia dự thi tối đa 2 tác phẩm. Ban Tổ chức trao giải cho đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất.

4. Nội dung tác phẩm dự thi
Video clip tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, ATGT và văn hóa giao thông trong SV ĐHĐN năm 2022 phải thể hiện rõ chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tất cả vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”, tập trung các nội dung chủ yếu: Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của SV, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người điều khiển phương tiện; vấn đề mất ATGT, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng điện thoại, không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô; những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ tai nạn giao thông thảm khốc; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện….

Xem chi tiết kế hoạch cuộc thi tại đây

+