- Đối tượng: Tất cả SV của Phân hiệu+ SV, HS các trường trên địa bàn.

- Khoa Kinh tế

+