Lịch thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản

LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

- Tại: Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum  -  Khóa thi ngày : 21-23/11/2020

- Ngày thi: 21/11/2020 (Thứ 7)

PHÒNG THI

SỐ BÁO DANH

Thực hành

(Phòng máy)

Lý thuyết

(Phòng máy)

P15 (26hv)

Từ SBD: 20CB13.274 đến SBD: 20CB13.299: Buổi sáng

07h00 – 08h00

Phòng máy

08h00 – 08h30

Phòng máy

P16 (26hv)

Từ SBD: 20CB13.300 đến SBD: 20CB13.325: Buổi sáng

08h30 – 09h30

Phòng máy

09h30 – 10h00

Phòng máy

P17 (26hv)

Từ SBD: 20CB13.326 đến SBD: 20CB13.351: Buổi sáng

10h00 – 11h00

Phòng máy

11h00 – 11h30

Phòng máy

P18 (26hv)

Từ SBD: 20CB13.352 đến SBD: 20CB13.377: Buổi chiều

13h30 – 14h30

Phòng máy

14h30 – 15h00

Phòng máy

P19 (26hv)

Từ SBD: 20CB13.378 đến SBD: 20CB13.403: Buổi chiều

15h00 – 16h00

Phòng máy

16h00 – 16h30

Phòng máy

- Lý thuyết, thực hành tại phòng H603, Khu nhà 7 tầng, Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

- Học viên phải mang chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Thí sinh xem danh sách và phòng thi tại đây:

- Phòng 15

- Phòng 16

- Phòng 17

- Phòng 18

- Phòng 19

+