Thông báo học bổng DAAD

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội vui mừng thông báo thông tin về học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học: "University Leadership and Management Training Programme” (UNILEAD) 2018.

Khóa học này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp tổ chức cùng Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg (Đức).

Mục tiêu của khóa học là bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý giáo dục trẻ tại các trường đại học. Các chủ đề chính của khóa đào tạo là quản lý dự án, tài chính và đầu tư, quản lý nhân sự cũng như việc xây dựng và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo.

Khóa học gồm bốn giai đoạn: hai giai đoạn diễn ra tại thành phố Oldenburg, Đức và hai giai đoạn online.

Yêu cầu cơ bản: Khóa học dành cho những ai hiện đang là cán bộ quản lý giáo dục với ít nhất hai năm kinh nghiệm quản lý tại các trường đại học, có bằng Thạc sỹ trở lên và thông thạo tiếng Anh.

 Hạn cuối đăng ký là ngày16.10.2017, lúc11h59theo múi giờCentral European Summer Time

Các nước có thể nộp hồ sơ đăng ký: Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Đăng ký online và thông tin chi tiết mời xem trong file đính kèm hoặc tại trang web:
https://www.unioldenburg.de/fileadmin/user_upload/unilead/bilder/UNILEAD_2018_Announcement.pdf

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN

+