Thông báo tuyển chọn dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19

Tiếp nối thành công của Đợt 1 "Dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19" năm 2020 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), năm nay, AUF vừa thông báo tuyển chọn dự án quốc tế  "AUF-COVID-19.2" tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực (y tế, khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế). 

AUF khuyến khích các nghiên cứu đánh giá hậu quả và đề xuất giải pháp sáng tạo, hiệu quả nhằm ứng đẩy lùi đại dịch Covid-19. Kết quả dự án đạt được cần hướng đến, tác động trong thời gian ngắn hạn/trung hạn để ứng phó với các vấn đề bảo vệ sức khoẻ và khắc phục hậu quả của đại dịch.  

Tổng kinh phí quỹ tài trợ: 1 triệu Euro. 

Hạn mức các nhóm dự án: 

1. Dự án nhóm A: (dự án có tác động nhanh trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội):

Giá trị tài trợ  tối đa: 20.000 Euro/dự án và có thể tài trợ đến 90% tổng giá trị ngân sách của dự án

2. Dự án nhóm B (dự án có tác động mạnh hoặc đặc biệt sáng tạo, mang tầm quốc gia, khu vực, quốc tế):

Giá trị tài trợ tối đa: 50.000 Euro/dự án và có thể đến 80% tổng giá trị ngân sách của dự án

Thời hạn ứng tuyển: Ngày 15/7/2021 (18:00 giờ Paris). 

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://formulaires.auf.org.

Vui lòng xem Thông báo (bản tiếng Pháp) tại https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF__Juin_2021&utm_medium=email

Quy chế chi tiết tiếng Anh;

Quy chế chi tiết tiếng Pháp;

Mẫu hồ sơ ứng tuyển (tiếng Pháp).

Năm 2020, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã vinh dự là 01 trong 04 dự án của Việt Nam được AUF tuyển chọn tài trợ (trong số 2.000 hồ sơ của 79 quốc gia trên thế giới) nhờ sáng kiến nghiên cứu, chế tạo Robot phục vụ các khu cách ly phòng, chống Covid-19. 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

+