Thông báo mời truy cập miễn phí CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc khai thác, truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học. 

 

Theo đó, khuyến khích toàn bộ cán bộ, giảng viên và người học truy cập vào website https://www.sciencedirect.com bằng internet tại cơ sở 1 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Tòa nhà A, C, H) để truy cập, khai thác miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct trong năm 2022.

 

Kính mời xem chi tiết thông báo và Hướng dẫn truy cập dưới đây. 

 

Thông báo

 

Hướng dẫn truy cập

 

Trân trọng./.

+