Thông báo về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa năm học 2022-2023

1. Nội dung, thời gian, địa điểm:

Thời gian

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

7h15

03/10

Nội dung 1

1. Khai mạc Tuần công dân – sinh viên

2. Giới thiệu về ĐHĐN, Phân hiệu và chiến lược phát triển Phân hiệu. Một số nội dung công tác trọng tâm của ĐHĐN và của nhà trường trong năm học 2022-2023.

3. Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHĐN và của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, liên hệ với thực tế địa phương và cả nước.

Ban Giám đốc

Tổ TV và Thông tin truyền thông

8h00-11h

03/10

Nội dung 2

1. Phổ biến tóm tắt quy chế đào tạo; Chương trình đào tạo; Kế hoạch học tập; Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học; …

2. Phổ biến các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo học chế tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

3. Quy trình đăng ký học phần, tín chỉ; xét công nhận tốt nghiệp. Những điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký học tập theo tín chỉ

 Phòng Đào tạo

 

13h15 03/10

Nội dung 3

Trao đổi, gặp mặt tân sinh viên của các Khoa:

1. Giới thiệu về Khoa, chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo…; Định hướng nghề nghiệp cho SV.

2. Hướng dẫn cho SV phương pháp học tập ở bậc đại học, cách thức tìm kiếm nguồn tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu;

3. Giới thiệu, tư vấn cách tự học và học online hiệu quả

Các khoa:

Kinh tế

Công nghệ

Luật và SP

 

07h15 04/10

Nội dung 4

Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường. Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động SV tiêm các mũi vaccine phòng bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế;

Giáo dục kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh KT

09h45 04/10

Nội dung 5

1. Phổ biến Quy định về kiểm tra, thi.

2. Hướng dẫn đăng ký học trên elearning, cách đăng nhập website để kiểm tra thông tin kết quả học tập và rèn luyện, cập nhật thông tin cá nhân

3. Những điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký học trên elearning.

Tổ Khảo thí, ĐBCLGD và CNTT

 

13h15 04/10

Nội dung 6

1. Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

2. Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động, tuyền truyền và hướng dẫn SV tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018. Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015

Khoa Luật và SP

 

7h15

05/10

Nội dung 7

- Luật An toàn Giao thông

- Phòng, chống phản động

- Tội phạm công nghệ cao

- Ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường

- Tội phạm về ma túy, mại dâm

Công an tỉnh KT

08h50

05/10

Nội dung 8

1. Triển khai các nội dung về công tác Đoàn và thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022-2023.

2. Giới thiệu các câu lạc bộ, mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của SV trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do ĐHĐN và Phân hiệu tổ chức.

3. Phổ biến các vấn đề liên quan đến công tác tình nguyện, hiến máu nhân đạo.

Đoàn TN

13h15 05/10

Nội dung 9

1. Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua

Bộ Chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh KT

15h45

05/10

Nội dung 10

Giới thiệu cho sinh viên về Thư viện, Trung tâm học liệu, phương pháp truy cập và sử dụng tài nguyên của Thư viện.

Tổ TV và Thông tin truyền thông

 

07h15

06/10

Nội dung 11

1. Phổ biến các quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của Nhà trường; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện; Quy chế quản lý sinh viên nội - ngoại trú; Nội dung các Nghị định, thông tư hướng dẫn về chế độ chính sách cho HSSV. Phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Bảo hiểm y tế; Tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

2. Giới thiệu về các chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học phí.

3. Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quán triệt, phổ biến các nội dung và yêu cầu sinh viên thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử.

 4. Tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của SV trong việc tham gia hoạt động cộng đồng của SV Phân hiệu.

5. Hướng dẫn khám sức khỏe, kỹ năng mềm cho sinh viên.

6. Tổ chức ký cam kết, giải đáp thắc mắc của sinh viên (nếu có) và hướng dẫn sinh viên làm bài thu hoạch.

7. Khảo sát đánh giá của sinh viên về việc tiếp nhận các thông tin thông qua Tuần Sinh hoạt công dân dành cho sinh viên

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

Phòng CTHSSV

 

Địa điểm: Học tập trung trực tiếp tại Hội trường C – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Số 704 Phan Đình Phùng – thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum (Riêng nội dung 3, chiều ngày 03/10/2022 sẽ thông báo địa điểm sau)

2. Yêu cầu: Sinh viên tham gia lớp học đến trước 10 phút để điểm danh, ổn định chỗ ngồi, mặc trang phục lịch sự, thái độ học tập nghiêm túc. Sinh viên mang theo vở, viết để ghi chép các nội dung quan trọng phục vụ cho việc làm bài thu hoạch khi hết thúc đợt sinh hoạt này.

Lưu ý: Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023. Tất cả sinh viên K22 bắt buộc phải tham gia đầy đủ các buổi học trên. Các sinh viên chưa hoàn thành chương trình phải học bù trong thời gian của năm học theo lịch của Nhà trường sắp xếp.

3. Viết bài thu hoạch: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (HSSV) hướng dẫn viết bài thu hoạch trên giấy A4. Lớp trưởng thu bài kèm danh sách sinh viên và nộp về phòng CTHSSV trước 16 giờ 00 ngày 10/10/2022.

Sinh viên K22 cần thêm thông tin đề nghị liên hệ phòng Công tác HSSV, phòng H307, SĐT: 02606287772 hoặc 0981444133 (thầy Quỳnh)

Email: ctsv@kontum.udn.vn hoặc qxquynh@kontum.udn.vn

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan, các Khoa, sinh viên K22 căn cứ thông báo thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại đây

+