Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 4 năm 2023 Commerce and Distribution (CODI 2023)

Kính gửi: Các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ 4 năm 2023. Bài viết tập trung vào các nội dung:

- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối sau đại dịch Covid-19; 

- Cơ hội và thách thức của thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Tác động của các Hiệp định thương mại quốc tế đến kinh tế Việt Nam và thế giới trước và sau đại dịch Covid 19;

- Tranh chấp thương mại và các vấn đề pháp lý trong và sau đại dịch Covid 19;

- Chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối tại Việt Nam;

- Các vấn đề pháp lý và rào cản mới đối với Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số;

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử (sử dụng AI trong giao dịch điện tử và dịch vụ khách hàng, cá nhân hoá trong marketing và bán hàng, …);

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

- Xu hướng thay đổi hành vi của người tiêu dùng sau đại dịch Covid 19 và giải pháp ứng phó của doanh nghiệp;

- Dự báo xu hướng thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số và hàm ý chính sách.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.conference.tmu.edu.vn hoặc www.tmu.edu.vn hoặc http://hoithao.kontum.udn.vn

Toàn văn bài viết gửi về Phòng KH&HTQT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn trước ngày 31/1/2023. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo của tác giả có bài viết ngoài các đơn vị đồng tổ chức là 1.000.000 đồng/ bài viết. 

- Thông tin chuyển khoản:

+ Đơn vị hưởng: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

+ Số tài khoản: 5100211001935

+ Ngân hàng: NN&PTNT tỉnh Kon Tum

+ Nội dung chuyển khoản: Mã bài báo_tên tác giả

(Mã bài báo sẽ được BTC cung cấp qua email khi xét duyệt nộp bài)

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng KH&HTQT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Điện thoại: 0905609243.

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả.

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC BÀI VIẾT ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

XEM CHI TIẾT THƯ MỜI tại đây

+