Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 - 2023

1. Đơn vị tổ chức: 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

2. Đơn vị hỗ trợ và phối hợp

- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Các ngân hàng: Vietinbank, Saccombank, Vietcombank…

3. Ban cố vấn

Ban cố vấn là các doanh nghiệp, các giảng viên tham gia giảng dạy học phần khởi nghiệp sẽ là các Mentor hướng dẫn các nhóm thực hiện ý tưởng hoàn thiện mô hình kinh doanh dựa trên những kinh nghiệm thực tế.

4. Lĩnh vực ý tưởng

- Không giới hạn lĩnh vực ý tưởng.

- Một số lĩnh vực ưu tiên: Thương mại điện tử; Kinh tế chia sẻ; Edutech; Fintech; Trí thông minh nhân tạo (AI); Kết nối vạn vật (IoT); Big Data; Du lịch; Dịch vụ; Nông nghiệp; Sức khỏe; Các dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội.

5. Đối tượng tham gia và quyền lợi

-   Đối tượng: Tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại nhà trường.

-   Hình thức tham gia: 

+ Bắt buộc: Đối với sinh viên các khóa đang học học phần khởi nghiệp học kỳ I năm học 2022 – 2023. Kết quả vòng sơ loại sẽ được quy đổi sang điểm cuối kỳ cho học phần khởi nghiệp theo thang điểm 10.

+ Khuyến khích tham gia: Toàn bộ sinh viên các khóa đang học tập tại Phân hiệu.

Quyền lợi sinh viên khi tham gia:

+ Được quy đổi điểm sang học phần:  Khởi nghiệp (2 tín chỉ) đối với sinh viên K20 trở về trước và Khởi nghiệp (3 tín chỉ) đối với sinh viên K21 trở về sau.

+ Được cộng điểm rèn luyện và hoạt động cộng đồng

+ Ưu tiên xét học bổng khen thưởng

+ Được cấp giấy chứng nhận, giấy khen giải thưởng cuộc thi

+ Cơ hội nhận được các giải thưởng có giá trị

+ Hỗ trợ kinh phí tham gia các Cuộc thi về khởi nghiệp, KNĐMST do các đơn vị tổ chức.

6. Thời gian

-    Thời gian nộp hồ sơ ý tưởng: Hạn cuối ngày 15/12/2022

-    Vòng sơ loại: Tháng 01/2023

-    Vòng chung kết: Tháng 05/2023

7. Cơ cấu giải thưởng

Tổng cơ cấu giải thưởng: 12.000.000 đồng.

- 01 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng.

- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 đồng.

- 01 giải ba: trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

8. Địa chỉ nộp hồ sơ dự thi ý tưởng khởi nghiệp

Hồ sơ ý tưởng các nhóm tham gia cuộc thi theo địa chỉ email: tqhung@kontum.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0866.051.599 (thầy Quốc Hùng – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) để nộp hồ sơ ý tưởng.

Xem thông tin chi tiết kế hoạch tại đây

+