Thông báo Cuộc thi sáng tạo video ngắn Sinh viên với trải nghiệm đa dạng và giao thoa văn hóa trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ Harmony

Cuộc thi sáng tạo video (Digital Storytelling) với chủ đề: “Sinh viên ĐHĐN với trải nghiệm đa dạng và giao thoa văn hóa”. Cuộc thi nhằm mục đích tạo thêm nhiều sản phẩm truyền thông sáng tạo, hiệu quả góp phần quảng bá học hiệu, hình ảnh tốt đẹp của các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị) và ĐHĐN trong cộng động xã hội; Tăng cường hội nhập và hướng đến mục tiêu phát triển ĐHĐN thành điểm đến của sinh viên quốc tế; Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thể lệ Cuộc thi, tiêu chí đánh giá, cơ cấu Giải thưởng được gửi đến các đơn vị theo Thông báo số 4673/TB-ĐHĐN ngày 01/12/2022 (Xem dưới đây).

Giải thưởng cá nhân (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba) đạt giải được nhận: Giấy Chứng nhận và 03 (ba) suất tham dự Chương trình Trại hè trong 02 (hai) tuần về “Trải nghiệm đa dạng văn hóa và giao thoa văn hóa” do Trường Đại học Quản lý Varna (VUM), Varna, Bulgaria tổ chức (dự kiến vào tháng 6-7 năm 2023 trong khuôn khổ Dự án HARMONY hỗ trợ) 

Kính đề nghị các đơn vị hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi và động viên sinh viên (trừ sinh viên năm cuối) và lưu học sinh (hệ chính quy) đang học tập, nghiên cứu tại đơn vị hưởng ứng tham gia.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên hệ ĐHĐN qua Ban Hợp tác quốc tế (Email: udicd@ac.udn.vn, Tel: 0236.3.891517, Cô Oanh) để được trao đổi, hướng dẫn.

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

+