Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tuyển sinh khoá ôn chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge trình độ B1 (PET)

Khoá ôn dành cho tất cả đối tượng có nhu cầu lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; sinh viên Phân hiệu khi nhận chứng chỉ còn thời hạn có thể được miễn kì thi tiếng Anh đầu ra và bổ sung hồ sơ khi xin việc.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Thời lượng: 70 tiết

- Thời gian khai giảng dự kiến: trong tháng 2/2023 (khi đủ số lượng đăng kí)

- Địa điểm ôn: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Hình thức đăng kí:

+  Đăng kí trực tiếp tại văn phòng Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A101 – số 704 Phan Đình Phùng;

+ Đăng kí online qua link:

https://docs.google.com/forms/d/1e8_xYyKmLaR4cvkXuHfuWA9_dq1DQqBl3H_bHBexyE4/edit

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Văn phòng Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học, phòng A101 – số 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Tel: 0260 628 7774;

- Hotline/zalo: 0913 046 111;

- Email: ttnnth_udck@kontum.udn.vn.

+