Trường Đại học Y Khoa Shiga, Nhật Bản thông báo Chương trình Học bổng SUMS năm 2023

Trường Đại học Y Khoa Shiga (SUMS), Nhật Bản thông báo Chương trình Học bổng SUMS năm 2023 như sau:

1. Thông tin Học bổng

Mức trợ cấp hàng tháng: 100.000 yên. Thông tin bổ sung về hỗ trợ tài chính cho chi phí đi lại… sẽ được thông báo đến những ứng viên được chọn sau.

Ứng viên đủ điều kiện đăng ký Chương trình Tiến sĩ SUMS trước tháng 3/2024.

Ứng viên sinh vào hoặc sau ngày 02/4/1988.  

Ứng viên có năng lực ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật theo yêu cầu chi tiết và các điều kiện, hồ sơ ứng tuyển tham khảo tại:

https://www.shiga-med.ac.jp/en/international-student-life/Scholarship

Các ứng viên sẽ làm bài kiểm tra đầu vào đối với khóa học Tiến sĩ (bắt đầu từ tháng 4/2024) vào cuối tháng 11/2023.

2. Thời hạn nhận Hồ sơ: 17h00 (giờ Nhật Bản) ngày 22/5/2023.

3. Thông báo kết quả: Đầu tháng 7/2023.

4. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Koji Sukegawa, Mai Nakamura

Trung tâm quốc tế, Đại học Y khoa Shiga (SUMS)

Seta Tsukinowa-cho, Otsu, Shiga, Nhật Bản

E-mail: hqkouryu@belle.shiga-med.ac.jp

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

+