Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Thời gian nghỉ lễ 4 ngày: Từ thứ Sáu ngày 01/9/2022 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023

Thời gian làm việc và đi học lại: Từ thứ Ba, ngày 05/9/2023

Kính chúc Quý Thầy/Cô, Cán bộ viên chức, người lao động và toàn bộ sinh viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui!

+