Thông báo về việc tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên các khóa theo hình thức đào tạo chính quy

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho sinh viên như sau:

1. Cách thức và thời gian đăng ký tín chỉ:

Bước 1: Sinh viên theo dõi Danh sách các học phần trong học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 trên website trường (file đính kèm).

Bước 2: Sinh viên thực hiện đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website: http://daotao.kontum.udn.vn/ từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 27/11/2023

Sau đó, sinh viên in phiếu đăng ký tín chỉ (trên website), ký và nộp lại cho cán bộ lớp.

(Chi tiết hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến và in phiếu đăng ký tín chỉ, sinh viên xem Phụ lục 2: Hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến kèm theo)

Bước 3: Cán bộ lớp nộp lại toàn bộ Phiếu đăng ký tín chỉ của lớp mình về Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.

Hạn cuối nộp phiếu đăng ký tín chỉ đến hết ngày 28/11/2023.

Bước 4: Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng ký tín chỉ, lập danh sách tổng hợp, đảm bảo sinh viên đăng ký đúng chương trình đào tạo, đúng số lượng sinh viên đăng ký tại đơn vị lớp và nộp lại cho Giáo vụ Khoa.

Bước 5: Giáo vụ Khoa trình lãnh đạo Khoa thông qua, sau đó nộp tất cả phiếu đăng ký tín chỉ và danh sách tổng hợp của sinh viên về Phòng Đào tạo.

Hạn cuối đến hết ngày 01/12/2023.

2. Thời gian xin hủy lớp học phần đã đăng ký, chuyển lớp học phần đã đăng ký sang lớp học phần khác và đăng ký bổ sung các học phần trong kế hoạch học kỳ 2 năm 2023-2024 (nếu có):

a. Hủy lớp học phần đã đăng ký (theo mẫu)

Thời gian: 29/01/2024 đến hết ngày 02/02/2024.

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.

b. Chuyển lớp học phần đã đăng ký sang lớp học phần khác (theo mẫu):

Thời gian: 29/01/2024 đến hết ngày 02/02/2024.

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.

c. Đăng ký bổ sung các học phần khác (theo mẫu):

Thời gian: 29/01/2024 đến hết ngày 02/02/2024.

 Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.

3. Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên (nếu có):

Sinh viên kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, học phần, số tín chỉ và lần học. Nếu sinh viên cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập để được hướng dẫn.

Đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, việc hủy học phần, đăng ký bổ sung phải thực hiện trước ngày 02/02/2024. Tất cả các trường hợp đăng ký tín chỉ sau thời gian này Phòng Đào tạo sẽ không được giải quyết.

Sinh viên khóa mới cần xem Phụ lục 1: Hướng dẫn đăng nhập tài khoản cá nhân trước khi đăng ký tín chỉ.

Trong quá trình đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website, nếu có thắc mắc, sinh viên có thể gửi qua email btbe@kontum.udn.vn hoặc zalo 0398.396.592 để được hướng dẫn.

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, kính đề nghị các Khoa, các đơn vị cá nhân liên quan và các lớp phối hợp thực hiện./.

Thông tin chi tiết xem tại đây

+