Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Marketing trong kỷ nguyên kết nối lần thứ 4 (MICA-2024)

Tiếp nối thành công của ba kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào các năm 2016, 2018 và 2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Darmstadt University of Applied Sciences (Đức), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Tài chính - Marketing, và Trường Đại học Ngoại thương sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Marketing - Marketing trong Kỷ nguyên kết nối (MICA-2024) lần thứ 4 năm 2024. Thông tin cụ thể về Hội thảo MICA-2024 như sau: 

Thời gian tổ chức: ngày 23/8/2024 (thứ Sáu) 

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN 

Thời hạn gửi bài: trước ngày 20/5/2024 

Email tiếp nhận bài viết: mica@due.edu.vn 

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh 

Kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thư mời viết bài

- Xem thông tin chi tiết thư mời tại đây

- Mẫu bài viết

+