Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum”

Kính gửi: Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum". 

1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi đánh giá thực trạng năng lực canh tranh của tỉnh Kon Tum trong những năm vừa qua, xác định cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững.

2. Nội dung của Hội thảo

Nội dung của hội thảo tập trung vào các vấn đề có liên quan đến:

- Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế năm 2023 của tỉnh Kon Tum.

- Đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

- Nhận diện cơ hội, thách thức đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

- Phân tích kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phân tích các yếu tố về thể chế, chính sách tác động đến hiệu quả năng lực cạnh tranh.

- Đề xuất định hướng và hệ thống giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Kon Tum.

- Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2024.

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Thông tin chi tiết về Hội thảo

4.1. Thể lệ viết bài

- Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm). 

- Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://hoithao.kontum.udn.vn.

4.2. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

- Địa chỉ gửi bài: Toàn văn bài viết gửi về Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn

- Thời gian gửi bài: trước ngày 30/04/2024.

4.3. Lệ phí viết bài và xuất bản bài báo

- Lệ phí đăng bài Kỷ yếu Hội thảo: miễn phí.

- Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

5. Thông tin liên hệ 

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

- Bà Trương Thị Kiều Vân. ĐT: 0914364034, Email: ttkvan@kontum.udn.vn

Ban tổ chức rất mong nhận được bài tham luận của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây
 

+